Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Žilinská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Žilinská kotlina

Miesto v Žilinská kotlina

V Žilinská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinská kotlina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Frambor, Kňazovica, Markovice, Lopata, Kňazova Lehota, Pri Rajčanke, Horevažie pod hôrkou, Podžiarie, Kostelné, Pleš, Dolinky, Nad mlynom, Záhlodčie, Pod studničky, Lán, Lúka, Kaluže, Pri mlynci, Kúty, Lazúr, Krzienok, Skotňa, Predevsie, Bulvár, Pod Háje, Kapustná záhrada, Koryto, Panská jabloň, Záchrastie, Nový Chlmec, Frambor, Depo, Horevažie, Zábreh, Pod majerom, Poddubie, Zadný lán, Podchreničie, Briežky, Zadielie, Grendeľ, Medzi cestami, Podstránie, Predmestie, Pod Skalkou, Mičuchovské, Podchraničie, Nad Šibenicami, Vinica, cestný prepust, Pri mlyne, Zastávek, Nad hôrkou, Kopanice, Rybník, Bielisko, Klčoviská, Nad mlynom, Priečne

Miesto, Žilinská kotlina:, 2 z 17

Dielce, Kopanica, Lúčky medzi cestami, Upotočné, Široké Horekončia, Kaštiel, Lazy, Hlboké, Noviny, Pod Dolinkami, Záhrady, K matke Božej, Pažite, Nadsadie, Široké hore Končia, Zádvorie, Šafárovské, Malý Šveškovec, Na Lúčie, Zlatné, Horný Kamenec, Hájisko, Na Stráži, Na Stráni, Do Ilovca, V Dolinke, Na Pleš, Do poľa, Nad cintorínom, Lánce, Medzilužie, Na lán, Pod Sviňankou, Lúčky od vody, Nad Včelínom, Skalky, Hranice, Predky, Paseky, Nad záhradami, Lazce, Starý majer, Za záhradami, Mlynárov jarok, Za chrastie, Podvršie, Dolný vrch, Na dlhé, Dlhé, Diel, Skalica, Cezpolie, Kapustné záhrady, Pod hŕbkami, Nad sadmi, Rybník, Pod Úhradom, Do Stúp, Diel a Zadiel, Predné bôrie

Miesto, Žilinská kotlina:, 3 z 17

Perisko, Za kaštielom, Senkovo, Kopanica, Zichovia, Pod dvor, Tižinky, Pri Bánovej, Járky, Prašivina, Frankovia, Dolný sad, Hony, Kamenné, Sadisko, Na vŕšku, Prielohy, Vyšné kapustniská, Dolinky, Kráčiny, Za záhradkami, Hlboč, Medzi vodami, Nadsadisko, Hrby, Niževsie, Remenárka, Za jamy, Doliny, Nižnie, Do stráňe, Zaháj, Záhumnie, Na Širokú, Na trojak, Ohrázka, Zákluka, Za Chmelincami, Stráne, Brezie, Brezie, Prieložky, Za Brezníkom, Biele vŕšky, Brezie, Piesky, Brezie, Záhony, Nadgodie, Jelšie, Sedliská, Na Hámre, Povrázky, Vrch dolinka, Záriečie, Za kaštieľom, Pod Stošínom, Pocestie, Dolné Lúky, Lány

Miesto, Žilinská kotlina:, 4 z 17

Zadné zápotočné, Nad vápenkou, Za Pasienčie, Za vrch, Nadplotie, Pod hájom, Skotňa, Tižinka, Proti háju, Lány, Priečky, Nižný Martišov, Od Gbelian, Na Záplotí, Zadný lán, Mlynište, Za starou vodou, Chmelisko, Pastorkovo, Svetlince, Hôrky, Skalka, Záplotie, Kuneradské horné, Zadná hôrka, Na jamke, Ohrada, Povrázky, Predná hôrka, Trnovica, Pri bani, Pod Domčicou, Nad studňou, Chmelín, Fľaky, Chrasť, Kopec, Pod búdou, Ku Kaštieľu, Vertelky, Tarneková, Malý žiar, Starý háj, Koncom do Haja, Malý Žiar, Kozie chrbty, Važina, Na lúky, Trstená, Skalky, Brezie, Banisko, Laziská, Záhumnie, Rovne, Rybník, Malý Žiar, Bukovina, Bukovina, Rovienka

Miesto, Žilinská kotlina:, 5 z 17

Rovienka, Zelená, Prielohy, Kovašovská roľa, Pažite, Koncom do Závoza, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Riečica, Škultétske záhumnie, Za vrchlazie, Lazy, Do dolín, Závadske záhumnie, Pod brehy, Jastrabinec, Pod Cibulníkom, Snoh, Pod Orechom, Kozebová, Zadubravčie, Zakopaničie, Záplotie, Kútnica, Záhumnie, Snožky, Kúty, Starý majer, Jama, Dolinka, Vartovňa, Pod vápenice, Kostelná, Tlstá hora, Vrch Lazie, Na chotári, Lejšové, Žebračinec, Dúžavy, Pekárske, Štvrtce, Veľké hony, Pavlovo, Pod hrubou skalou, Predevsie, Rajčanek, Vŕšel, Lejšie, Pod Tlstou horou, Lazy, Lány, Za Plešom, Lazec, Od perinskej, Krieš, Záhumnie, Hlodek, Dolina

Miesto, Žilinská kotlina:, 6 z 17

Dolina do Patúcha, Dúbravka, Podrúbanie, Kúty, Pod zámkom, Dúbravná, Pod Krešie, Na zadky, Škultétske záhumnie, Úhradie, Mojbické záhumnie, Pekárske, Niževsie, Záhrady, Závadske záhumnie, Lackové, Tančekové, Diel, Kadub, Krištofka, Vojtové, Hranice - Dúbravy, Vrch háj, Potoky, Karolka, Mútnice, Konštica, Dlhé kusy, Kopana, Pod Diel, Medzi rybníky, Zapierená, Pod Kopanou, Jaty, Hájik, Zácestie, Vojtove, Ďurišovská, Španinec, Stráň, Hranice - Dovčické, Sypaniská, Lúčivná, Pod Lazy, Hranice - Povrázky, Bogdanová, Kozince, Diely, Jaty, Luhy, Huboč, Vrch Lazy, Pohoreniská, Pod Dúbie, Korelnice, Na kútoch, Podhorie, Zábava, Tŕnie, Za kostolom

Miesto, Žilinská kotlina:, 7 z 17

Za potoky, Za Háj, Jabradné, Truchanová, Trckové, Šibenice, Svitáčovo, Štrbíkovské, Povrázky, Fišerka, Kríž, Gedeonova skala, Močariny, Mútnice, Pri obrázku, Šalby, Nová, Dupná, Bariny, Nad rybníky, Jamy, Potoky, Kozinec, Kúty, Malá Martoňovica, Pod závozie, Veľká Martoňovica, Na vŕšky, Pod hôrčie, Hore koncovky, Hrebeň, Straníková, Ku krížu, Španica, Jarčeky, Kobáry, Zámostie, Pod vŕšky, Za rakytie, V jamách, Za ulicou, Na Odvažie, Teplička, Žľabina, Pod farskou, Malatínec, Malá Straníková, Žľaby, Žľabina, Za jarčeky, Kamenné hony, Nad poľom, Medzi lúky, Za jamou, Pri skotni, Štafný vŕšok, Na vrchu, Dolinka, Podbrezie, Za železnicou

Miesto, Žilinská kotlina:, 8 z 17

Brezičky, Medzi jamky, Sedlová, Medzicestie, Štamríky, Pod dielom, Kotol, Jarčeky, Vrchy, Na lán, Za vrchom, Za vrchom, Osada Hrnčiareň, Vrch Hôrka, Za parkanom, Bystrice, Pod hroble, Podbrezie, Čákory, Za rybník, Dlhé hony, Dielce, Pod hájom, Pod horou, Cez vrch, Medzi hroble, Burchýbel, Na jame, Ku hájiku, Dráhy, Podevráta, Na Lopatiny, Pod Osičie, Nadevsie, Grance, Loncov diel, Na Stráni, Na diely, Pod Krchovú, Draškovce, Zabukovinské, Lisnár, Orechovec, NADSADIE, Pod Skalky, Pod Bielkovou medzou, Sandrová, ZADUBNIE A ZAHAJ, ZA DRIENKAMI, ZA VLAKOV, POD DUBNNIKOM, Dúbravy, Do Vápenice, Šipica, Pod Dúbravku, Háj a Nadpolia, Na Holý diel, Doliny, Za Dúbravku, Bucel

Miesto, Žilinská kotlina:, 9 z 17

Do Hája, Bucel, Záhajčie, Pod Zabukovinské, Háje, ZA LUKOV, Na Zadky, Mlyniská, Na Kriváče, Do Lietaviek, Za chrasťou, Do Španice, Kopanice, Záhumnie, Za Háj, Zadné Bôrie, Bucel, Za Lietavskými hájmi, Vlčica, Hony, Záhajčie, Záhumnie, Pod Grúň, Breziny, Pod vrchom a lánce, Pod Červenec, Prútky, Kopanice, Borgy, Medzi Babinec, Mlyniská, Za skalu, Drieňovica, Pažite, Na Vrch, Za Sviňankou, Predné hony, Nad Balcovami, Barankovské lúky, Pod Chotárom, Pred Háj, Bystrička, Okľžeň, Cirkevné horné vŕby, Lipy, Vrch Stráň, Predovsie nad Bakovci, Havranov, Zadné jarky, Za Dielom, Laziská, Kúty, Záňov lán, Barankovské brehy, Horné piesky, Nad Rybáre, Na stráni, Lipy, Šipice, Pod Briežky

Miesto, Žilinská kotlina:, 10 z 17

povrázkové piesky, Barankovské kopce, Borovie, Pod Briežky, Sekanina, Peckovan, Kopánka, Pod Dielom, Za Nivou, Háje, Doliny, SISKOVEC, Chotár, Za Lietavskými hájmi, Horné Pažitie, Skalka, Tchorová, Zádelie, Nad brehom, Háje, Medzihorská, Nollovky, Svitková, Vŕšok, Kamenec, Banát, Lány, Za Nivou, Jastrabie, Dolné salašiská, Niže kapustniská, Medzihorská, Záborie, Slnečné skaly, Pod dúbie, Skotňa, Záborovčie, Vrch skotňa, Lakomá hora, Vápenice, Podskalie, Hôrka, Povrázky, Vrch zadky, Kravársky vŕšok, Panička, Hrádok, Bariny, Vojteche hôrka, Hlánka, Lúžek, Mackové, Záhumie, Cigánka, Srpová veža, Na lány, Nadlánie, Kobylia, Jarky, Dolné Pažitie

Miesto, Žilinská kotlina:, 11 z 17

Jamy, Poddielie, Preddúbie, Horný diel, Panská záhrada, Jankovo Horné, Homianske Priečnice, Hanička dolná, Ivankovo, Poddubie, Dubná skala, Jankovo Dolné, Jihličné, Tižinky horné, Petinova, Bačín, Chotár, Pri rezervári, Zadné hony, Lúčky, Od Pažite, Hrady, Jankovo, Brezie, Jarky, Nad Peslom, Zelnička, Holý diel, Dielnice, Laz pod Príslopom, Nad Lejšinami, Prostredný, Cvrklať, Ploštiny, Jašterová, Nadávky, Stará hôrka, Kreslo, Skotna, Záplotie, Dubiská, Lejšiny, Kopanice, Predovsie, Baranová, Močiare, Dúbravy, Ku šípu, Za hlbokým, Zichova lúka, Frankovo, Roven, Predbukovina, Pred Hôrkami, Podoker, Laz, Matejčíkovo, Horné salašiská, Košútová, Kamenná

Miesto, Žilinská kotlina:, 12 z 17

Lazy, Za doliny, Zavancinie, Starovské Záhumnie, Horevsie, Nad Jašterovou, Za Slatiny, Chotáre, Medzihorská, Doliny, Matušička, Príslopok, Stožky, Pod Plošinu, Piale vrch, Medzi jarky, Predovsie, Dúbrava, Kobylia dolina, Závalky, Zádelie, Brehy, Venclovsky grun, Slatiny, Pod Priesečnou, Dĺžiny, Nad Kruhy, Kapustniská, Na jame, Dolinky, Lamač, Jamy, Priečnice, Pod jamou, Kopanica, Cez jamu, Za chodníkom, Dĺžavy, Kopečky, Pálenica, Na Rovni, Sedlište, Nad Jašterovou, Záhumnice, Modráková, Hôrky, Od Belského, Príhrady, Pod Dúbravou, Židovo, Na honoch, Smrečie lazy, Grúň, Omladníky, Vrchy, Doliny, Záborie, Široká, Holý diel, Dielec

Miesto, Žilinská kotlina:, 13 z 17

Nivy, Klin, Horné močidlá, Háj, Hlavy, Kardošovské Záhumnie, Na Novinách, Tri kopce, Kiapeška, Niva, Záhumnie, Vrch, Rybník, Rybníky, Zadrchmanova, Nad žliabkami, Medzi jarkami, Prietrž, Urbárske záhumenie, Pod Slatinami, Slatiny, Ostrý vrch, Veľký háj, Pod háj, Súhrad, Košariská, Vlčia jama, Veľké zeme, Za Čerňanský diel, Kapustný vŕšok, Suchá dolina, Záholinčie, Pod Obrúbenou, Petrunka, Na Roveň, Kopanky, Nad lúkami, Pod Kruhy, Kosierky, Suchá, Skalky, Za dielom, Od Bačína, Zadný lán, Srniak, Barančeky, Tŕstie, Vyševsie, Nad smurovčím, Pri dolnej vode, Pálenice, Španie, Konopné lúky, Važťanka, Zadné Vŕšky, Adamovec, Močidlá, Za bôrom, Makovisko, Malé Lednice

Miesto, Žilinská kotlina:, 14 z 17

Pod Lúčkami, Lúčky, Pelková, Koňacia a Rúbaň, Dlhé Kopanice, Ogrnište, Lánce, Ohradie, Za mlynie, Nad Požehou, Pod kruhom, Srnák, Urický grunt, Košariská, Milové, Palúch, Na kúte, Kabátova, Kruh, Svrčinové, Zájamie, Bôrové, Sklady, Dubiny, Valáškov lán, Horná rúbaň, Hanušová, Vyšné lány, Václavovo, Na Brezníku, Ostrá, Hubeľnice, Úboč, Suľovec, Hradište, Podstránčie, Na skladoch, Brezianka, Hora nad úbočou, Hôrka, Koncom do potoka, Kliny, Za brezím, Za hájom, Nad úbočou, Žatková, Pod Borovou, Cez Kráľové, Richtárska, Pri kráľovej, Šťavina, Lieskové, Kruhy, Za Hámrom, Dolinky, Dielnice, Rakytov, Bubáňové, Prostredné lány, Hrabie

Miesto, Žilinská kotlina:, 15 z 17

Svitkov lán, Sedlište, Končie do hory, Súľovec, Vrch jamy, Záhumnie, Končie do potoka, Rozpadlá kopa, Zemice, Lazište, Nižné lány, Svehnáč, Panská roľa, Sedliská, Role pri pieskoch, Dúžava, Nadkostolie, Blatnica, Dolina, Samota, Ďuronkovo, Roháč, Pod stráňou, Malé priepasti, Priečnice pod Dubovú, Pod Bôrie, Mališ, Hradisko, Lazčeky, Lúčky, Za dlapu, Podhradie od Váhu, Diel, Poddielčie, Pod Bezinou, Čutková, Bukovina, Kozí hrb, Hlavy, Na lány, Vŕšok, Lužek - Dielik, Paseky, Štvrtky, Zákrižie, Hôrňanka, Nad slatinami, Majer, Pružina, Bartová, Lúky, Na hrebeni, Niže dediny, Zadný diel, Hony, Pleš, Záhumnie, Borová, Hlboká dolina, Čačkovec

Miesto, Žilinská kotlina:, 16 z 17

Kopanica, Školská, Na skalách, Žľaby, Dubové lány, Hanusová, Šaloviny, Dráhy, Nad brehom, Dielnica, Šachetná, Role pri pieskoch, Rudné, Dolinka, Pred Jazvečie, Galovec, Horová, Sádecké, Hodoň, Stošín, Starý kvartír, Kopaná, Dolinky, Nad Lužkom, Ogronovisko, Kobylia, Strelnica, Široké pažite, Role pri pieskoch, Za dielie, Sedliská, Pánsky háj, Dolný kút, Jamy, Mažiar, Zájarčie, Pod lazišťom, Baranie, Medze, Pod Borové, Dlapa, Hrby, Fľak, Basa, Dlhý lán, Nad kaštieľom, Vypálená, Obrúben, Tonkové, Pecháčkova, Lúčky, Za háje, Zadné priečne, Dlhé, Kapustné záhrady, Medvedie, Koncom do vrát, Paľkovec, Kruhy, Býky

Miesto, Žilinská kotlina:, 17 z 17

Nad cestou, Za Pavlovčie, Panské, Nadkrižie, Rovné, Javorina, Ďurcová, Hrádok, Slatina, Hrádok, Pod Kocianom, Močiare, Koncom do Váhu, Za obrázkom, Bažur, Lazy, Pod Kopanou, Bližné, Záhradky, Važtenka, Nad kaštielie, Jazvečie, Kopanice, Krívačka, Nad kopanou, Kováčová, Paľkovská, Žiarce, Rybníčky, Sietna dolina, Veľký Žiar, Zahorovice, Jarky, Medzi jarky, Bačín, Pod dielom, Zelené, Brezné, Za dlapu, Podzásadie

Podobné, Žilinská kotlina:

2108x turistika, 1501x miesto, 183x strom, 170x orientačný bod, 50x turistické informácie, 47x chranený strom, 37x poľovnícky posed, 30x miesto na piknik, 25x ohnisko, 23x studňa, 12x orientačná mapa, 11x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 5x štôlňa, 3x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zilinska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.