Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Žilinská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Žilinská kotlina

Miesto v Žilinská kotlina

V Žilinská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinská kotlina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Frambor, Pleš, Markovice, Depo, Nový Chlmec, Pri Rajčanke, Frambor, Nad mlynom, Horevažie, Horevažie pod hôrkou, Pod studničky, Podžiarie, Lazúr, Dolinky, Lopata, Skotňa, Kňazova Lehota, Kňazovica, Krzienok, Pod Háje, Bielisko, Záhlodčie, Koryto, Lán, Lúka, Kaluže, Pri mlynci, Kúty, Kostelné, Predevsie, Bulvár, Kapustná záhrada, Panská jabloň, Záchrastie, Pod majerom, Zábreh, Poddubie, Zadný lán, Podchreničie, Predmestie, Zadielie, Briežky, Grendeľ, Medzi cestami, Podstránie, Pod Skalkou, Podchraničie, Nad Šibenicami, Mičuchovské, Rybník, Vinica, Pri mlyne, Nad hôrkou, Kopanice, Zastávek, Priečne, Dielce, Klčoviská, Nad mlynom

Miesto, Žilinská kotlina:, 2 z 17

Lúčky medzi cestami, Upotočné, Kopanica, Široké Horekončia, Lazy, Záhrady, Noviny, Hlboké, Kaštiel, Pod Dolinkami, Široké hore Končia, Zádvorie, Pažite, Nadsadie, Malý Šveškovec, Na Lúčie, Zlatné, Hájisko, Horný Kamenec, Nad cintorínom, Medzilužie, Na Stráži, Do poľa, Na Stráni, Na Pleš, Lánce, V Dolinke, Do Ilovca, Na lán, Skalica, Za kaštielom, Lúčky od vody, Pod Sviňankou, cestný prepust, Járky, Predky, Hranice, Nad záhradami, Paseky, K matke Božej, Mlynárov jarok, Za záhradami, Podvršie, Skalky, Za chrastie, Diel, Dolný vrch, Hrby, Šafárovské, Dlhé, Na dlhé, Cezpolie, Predné bôrie, Nad Včelínom, Perisko, Pod hŕbkami, Rybník, Diel a Zadiel, Do Stúp, Pod Úhradom

Miesto, Žilinská kotlina:, 3 z 17

Nad sadmi, Starý majer, Kapustné záhrady, Pod dvor, Kamenné, Dolinky, Tižinky, Hony, Kopanica, Senkovo, Dolný sad, Zichovia, Frankovia, Prašivina, Pri Bánovej, Lazce, Na vŕšku, Za záhradkami, Vyšné kapustniská, Hrby, Medzi vodami, Prielohy, Hlboč, Niževsie, Kráčiny, Nadsadisko, Sadisko, Zaháj, Remenárka, Doliny, Nižnie, Za jamy, Záhumnie, Do stráňe, Na Širokú, Ohrázka, Na trojak, Zákluka, Záplotie, Za Chmelincami, Stráne, Jelšie, Záriečie, Povrázky, Za Brezníkom, Biele vŕšky, Nadgodie, Brezie, Sedliská, Vrch dolinka, Piesky, Záhony, Na Hámre, Brezie, Brezie, Prieložky, Brezie, Pod Stošínom, Nad vápenkou, Pocestie

Miesto, Žilinská kotlina:, 4 z 17

Zadné zápotočné, Dolné Lúky, Za kaštieľom, Lány, Za Pasienčie, Tižinka, Za vrch, Pod hájom, Lány, Proti háju, Nadplotie, Skotňa, Za starou vodou, Skalka, Od Gbelian, Chmelisko, Na Záplotí, Mlynište, Zadný lán, Nižný Martišov, Svetlince, Hôrky, Pastorkovo, Priečky, Na jamke, Kuneradské horné, Ohrada, Zadná hôrka, Trnovica, Povrázky, Predná hôrka, Pod Domčicou, Fľaky, Chmelín, Nad studňou, Chrasť, Pri bani, Pod búdou, Kopec, Ku Kaštieľu, Vertelky, Važina, Tarneková, Koncom do Haja, Kozie chrbty, Malý Žiar, Starý háj, Malý žiar, Na lúky, Trstená, Skalky, Brezie, Banisko, Laziská, Záhumnie, Rovne, Rybník, Malý Žiar, Bukovina, Bukovina

Miesto, Žilinská kotlina:, 5 z 17

Rovienka, Zelená, Rovienka, Pažite, Prielohy, Kovašovská roľa, Koncom do Závoza, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Riečica, Dolina do Patúcha, Kúty, Krieš, Pod brehy, Dolinka, Pod Tlstou horou, Záhumnie, Pod Cibulníkom, Záplotie, Zadubravčie, Dúbravka, Lány, Rajčanek, Jama, Za vrchlazie, Tlstá hora, Pod hrubou skalou, Vartovňa, Kostelná, Vŕšel, Za Plešom, Dúžavy, Predevsie, Žebračinec, Na chotári, Lazy, Pod Orechom, Hlodek, Veľké hony, Kozebová, Pavlovo, Štvrtce, Kútnica, Do dolín, Jastrabinec, Od perinskej, Závadske záhumnie, Lejšové, Lazy, Záhumnie, Starý majer, Pod vápenice, Lejšie, Vrch Lazie, Snožky, Lazec, Škultétske záhumnie, Zakopaničie

Miesto, Žilinská kotlina:, 6 z 17

Dolina, Pekárske, Snoh, Pekárske, Niževsie, Úhradie, Pod zámkom, Pod Krešie, Podrúbanie, Mojbické záhumnie, Kúty, Tančekové, Závadske záhumnie, Škultétske záhumnie, Lackové, Dúbravná, Na zadky, Záhrady, Jaty, Sypaniská, Zábava, Španinec, Hájik, Hranice - Povrázky, Stráň, Truchanová, Karolka, Hranice - Dúbravy, Podhorie, Pod Diel, Na kútoch, Pohoreniská, Jaty, Ďurišovská, Konštica, Huboč, Medzi rybníky, Kopana, Tŕnie, Bogdanová, Jabradné, Vrch Lazy, Pod Kopanou, Lúčivná, Hranice - Dovčické, Kadub, Pod Dúbie, Kozince, Diel, Potoky, Mútnice, Dlhé kusy, Krištofka, Diely, Vojtove, Vrch háj, Zácestie, Za Háj, Trckové, Za potoky

Miesto, Žilinská kotlina:, 7 z 17

Luhy, Za kostolom, Korelnice, Zapierená, Vojtové, Šibenice, Pod Lazy, Šalby, Štrbíkovské, Pri obrázku, Povrázky, Nad rybníky, Nová, Svitáčovo, Mútnice, Dupná, Fišerka, Kríž, Bariny, Močariny, Gedeonova skala, Žľabina, Malá Straníková, Malá Martoňovica, Teplička, Kúty, Kozinec, Za rakytie, Veľká Martoňovica, Pod závozie, Straníková, Jarčeky, Hore koncovky, Za ulicou, Pod hôrčie, Ku krížu, Hrebeň, Zámostie, Jamy, Na Odvažie, Španica, Žľaby, Malatínec, Pod farskou, V jamách, Žľabina, Potoky, Na vŕšky, Pod vŕšky, Kobáry, Dielce, Štamríky, Za jamou, Vrchy, Za železnicou, Za vrchom, Sedlová, Cez vrch, Kamenné hony, Burchýbel

Miesto, Žilinská kotlina:, 8 z 17

Pri skotni, Na vrchu, Podbrezie, Pod dielom, Za vrchom, Nad poľom, Jarčeky, Za jarčeky, Pod hroble, Bystrice, Podbrezie, Medzi jamky, Na lán, Pod hájom, Dolinka, Pod horou, Za rybník, Medzi lúky, Vrch Hôrka, Štafný vŕšok, Brezičky, Medzi hroble, Za parkanom, Na jame, Kotol, Osada Hrnčiareň, Medzicestie, Čákory, Dlhé hony, ZA VLAKOV, Pod Bielkovou medzou, Šipica, Háj a Nadpolia, Dúbravy, Lisnár, POD DUBNNIKOM, Orechovec, Pod Osičie, Zabukovinské, Loncov diel, Nadevsie, NADSADIE, Dráhy, Na Lopatiny, ZADUBNIE A ZAHAJ, Pod Dúbravku, Grance, Podevráta, Na Stráni, Pod Skalky, Na Holý diel, Na diely, ZA DRIENKAMI, Pod Krchovú, Sandrová, Draškovce, Do Vápenice, Ku hájiku, Záhajčie, Záhumnie

Miesto, Žilinská kotlina:, 9 z 17

ZA LUKOV, Kopanice, Do Španice, Medzi Babinec, Do Hája, Bucel, Na Zadky, Zadné Bôrie, Za Dúbravku, Pod Grúň, Mlyniská, Záhajčie, Za skalu, Bucel, Za Lietavskými hájmi, Prútky, Doliny, Vlčica, Pod vrchom a lánce, Do Lietaviek, Za chrasťou, Hony, Záhumnie, Pod Červenec, Háje, Mlyniská, Drieňovica, Bucel, Na Kriváče, Na Vrch, Kopanice, Za Sviňankou, Borgy, Pažite, Breziny, Pod Zabukovinské, Za Háj, Za Lietavskými hájmi, Kopánka, Peckovan, Pod Chotárom, Vrch Stráň, Kúty, Doliny, Šipice, Chotár, Horné piesky, Okľžeň, Barankovské kopce, Nad Rybáre, Barankovské lúky, Háje, Zadné jarky, Havranov, Barankovské brehy, Predné hony, Laziská, Cirkevné horné vŕby, SISKOVEC, Predovsie nad Bakovci

Miesto, Žilinská kotlina:, 10 z 17

Záňov lán, Na stráni, Za Nivou, Borovie, Bystrička, Sekanina, Lipy, Pod Briežky, Pod Dielom, povrázkové piesky, Za Dielom, Pred Háj, Nad Balcovami, Lipy, Pod Briežky, Jamy, Cigánka, Povrázky, Panička, Záborie, Dolné Pažitie, Skotňa, Nollovky, Hôrka, Kamenec, Mackové, Vŕšok, Hlánka, Vojteche hôrka, Bariny, Zádelie, Háje, Vrch zadky, Kravársky vŕšok, Lakomá hora, Dolné salašiská, Za Nivou, Banát, Na lány, Lány, Jarky, Medzihorská, Slnečné skaly, Záhumie, Horné Pažitie, Hrádok, Kobylia, Vrch skotňa, Svitková, Nad brehom, Pod dúbie, Nadlánie, Lúžek, Podskalie, Vápenice, Medzihorská, Jastrabie, Niže kapustniská, Záborovčie, Skalka

Miesto, Žilinská kotlina:, 11 z 17

Tchorová, Srpová veža, Cvrklať, Prostredný, Pri rezervári, Predovsie, Nad Peslom, Kopanice, Baranová, Ivankovo, Za hlbokým, Ku šípu, Medzi jarky, Ploštiny, Jarky, Močiare, Zichova lúka, Lazy, Medzihorská, Frankovo, Bačín, Piale vrch, Chotáre, Zelnička, Matušička, Panská záhrada, Jašterová, Pred Hôrkami, Zádelie, Predbukovina, Lejšiny, Podoker, Roven, Tižinky horné, Petinova, Poddielie, Závalky, Záplotie, Preddúbie, Horevsie, Dubiská, Chotár, Od Pažite, Jankovo Dolné, Košútová, Nad Lejšinami, Kobylia dolina, Za doliny, Nadávky, Doliny, Dúbrava, Starovské Záhumnie, Holý diel, Brezie, Laz, Pod Plošinu, Hanička dolná, Dúbravy, Skotna, Dielnice

Miesto, Žilinská kotlina:, 12 z 17

Horný diel, Predovsie, Laz pod Príslopom, Horné salašiská, Brehy, Hrady, Matejčíkovo, Jankovo, Príslopok, Za Slatiny, Zavancinie, Jihličné, Stará hôrka, Kreslo, Zadné hony, Nad Jašterovou, Stožky, Jankovo Horné, Lúčky, Dubná skala, Kamenná, Homianske Priečnice, Poddubie, Na honoch, Lamač, Venclovsky grun, Na jame, Jamy, Pálenica, Kopečky, Záborie, Príhrady, Modráková, Židovo, Klin, Kapustniská, Dĺžiny, Na Rovni, Široká, Od Belského, Za chodníkom, Pod jamou, Grúň, Omladníky, Priečnice, Záhumnice, Dĺžavy, Cez jamu, Vrchy, Dielec, Kopanica, Hôrky, Nad Kruhy, Doliny, Pod Priesečnou, Smrečie lazy, Pod Dúbravou, Slatiny, Nad Jašterovou, Nivy

Miesto, Žilinská kotlina:, 13 z 17

Dolinky, Holý diel, Sedlište, Za bôrom, Srniak, Makovisko, Skalky, Važťanka, Na Roveň, Pod háj, Suchá dolina, Veľký háj, Kapustný vŕšok, Urbárske záhumenie, Niva, Medzi jarkami, Kosierky, Zadný lán, Záholinčie, Petrunka, Od Bačína, Konopné lúky, Barančeky, Tri kopce, Súhrad, Košariská, Kardošovské Záhumnie, Pod Kruhy, Pri dolnej vode, Vrch, Veľké zeme, Háj, Pálenice, Nad lúkami, Pod Slatinami, Na Novinách, Tŕstie, Pod Obrúbenou, Adamovec, Za Čerňanský diel, Vlčia jama, Nad žliabkami, Močidlá, Zadrchmanova, Španie, Záhumnie, Rybníky, Ostrý vrch, Horné močidlá, Suchá, Slatiny, Prietrž, Kiapeška, Nad smurovčím, Rybník, Vyševsie, Zadné Vŕšky, Kopanky, Hlavy, Za dielom

Miesto, Žilinská kotlina:, 14 z 17

Lánce, Ogrnište, Lúčky, Koňacia a Rúbaň, Pod Lúčkami, Dlhé Kopanice, Ohradie, Malé Lednice, Za mlynie, Pelková, Srnák, Urický grunt, Milové, Košariská, Palúch, Pod kruhom, Nad Požehou, Žatková, Nižné lány, Kruh, Rozpadlá kopa, Ostrá, Richtárska, Kliny, Hubeľnice, Kabátova, Lieskové, Na skladoch, Brezianka, Končie do hory, Pod Borovou, Prostredné lány, Bôrové, Končie do potoka, Zemice, Václavovo, Zájamie, Sedliská, Koncom do potoka, Hradište, Sedlište, Hanušová, Svehnáč, Úboč, Za hájom, Nad úbočou, Panská roľa, Šťavina, Záhumnie, Na kúte, Podstránčie, Súľovec, Svitkov lán, Dielnice, Svrčinové, Horná rúbaň, Na Brezníku, Hrabie, Dolinky, Za Hámrom

Miesto, Žilinská kotlina:, 15 z 17

Hora nad úbočou, Valáškov lán, Pri kráľovej, Bubáňové, Kruhy, Za brezím, Sklady, Suľovec, Lazište, Cez Kráľové, Dubiny, Hôrka, Vyšné lány, Vrch jamy, Rakytov, Kopanica, Hanusová, Zahorovice, Role pri pieskoch, Bartová, Stošín, Za dielie, Na hrebeni, Zákrižie, Školská, Role pri pieskoch, Kopanice, Samota, Hlboká dolina, Paseky, Bažur, Priečnice pod Dubovú, Tonkové, Pružina, Hrádok, Dolina, Horová, Obrúben, Samostriel, Nadkrižie, Rudné, Koncom do vrát, Dlapa, Pod dielom, Sedliská, Lazčeky, Na lány, Borová, Fľak, Role pri pieskoch, Ďuronkovo, Za obrázkom, Bačín, Pred Jazvečie, Hodoň, Dlhý lán, Sádecké, Za Pavlovčie, Kopaná, Dielnica

Miesto, Žilinská kotlina:, 16 z 17

Niže dediny, Šaloviny, Pod Kopanou, Štvrtky, Panské, Pod lazišťom, Pod stráňou, Záhradky, Dolinka, Ďurcová, Dávidka, Za háje, Sietna dolina, Široké pažite, Za dlapu, Podhradie od Váhu, Nad kaštielie, Hradisko, Medvedie, Basa, Nad Lužkom, Jamy, Lúčky, Pod Bezinou, Koncom do Váhu, Mažiar, Hlavy, Jarky, Pod Borové, Pod Bôrie, Poddielčie, Dlhé, Paľkovská, Nad kopanou, Zelené, Lazy, Na skalách, Galovec, Čutková, Lužek - Dielik, Brezné, Rovné, Za hrádkom, Veľký Žiar, Hony, Dolinky, Zadné priečne, Hôrňanka, Dúžava, Kováčová, Nad cestou, Nadkostolie, Strelnica, Žľaby, Bukovina, Čačkovec, Nad kaštieľom, Močiare, Kobylia, Blatnica

Miesto, Žilinská kotlina:, 17 z 17

Bližné, Dubové lány, Roháč, Lúčky, Kruhy, Pleš, Javorina, Hrádok, Kapustné záhrady, Jazvečie, Nad brehom, Malé priepasti, Ogronovisko, Majer, Zadný diel, Podzásadie, Lúky, Dolný kút, Žiarce, Baranie, Slatina, Krívačka, Kozí hrb, Vŕšok, Šachetná, Mališ, Záhumnie, Vypálená, Važtenka, Býky, Pecháčkova, Zájarčie, Paľkovec, Diel, Nad slatinami, Starý kvartír, Medze, Za dlapu, Medzi jarky, Pánsky háj

Podobné, Žilinská kotlina:

2108x turistika, 1501x miesto, 183x strom, 170x orientačný bod, 50x turistické informácie, 47x chranený strom, 37x poľovnícky posed, 30x miesto na piknik, 25x ohnisko, 23x studňa, 12x orientačná mapa, 11x prístrešok, altánok, 10x atrakcia, 5x štôlňa, 3x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zilinska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.