Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Žilinská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Žilinská kotlina

Miesto v Žilinská kotlina

V Žilinská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinská kotlina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Frambor, Frambor, Pri Rajčanke, Horevažie pod hôrkou, Kňazovica, Podžiarie, Kaluže, Dolinky, Predevsie, Skotňa, Bielisko, Kňazova Lehota, Pleš, Markovice, Lopata, Kapustná záhrada, Nad mlynom, Koryto, Záhlodčie, Pri mlynci, Kostelné, Pri mlyne, Lúka, Pod studničky, Lán, Lazúr, Bulvár, Kúty, Krzienok, Pod Háje, Panská jabloň, Záchrastie, Depo, Nový Chlmec, Horevažie, Zábreh, Poddubie, Grendeľ, Pod majerom, Podchreničie, Medzi cestami, Pod Skalkou, Podstránie, Predmestie, Briežky, Zadný lán, Zadielie, Vinica, Podchraničie, Kopanice, Nad hôrkou, Mičuchovské, Zastávek, Nad Šibenicami, Rybník, Nad mlynom, Široké Horekončia, Priečne, Dielce

Miesto, Žilinská kotlina:, 2 z 17

Kopanica, Klčoviská, Upotočné, Noviny, Záhrady, Lúčky medzi cestami, Hlboké, Lazy, Pod Dolinkami, Pažite, Kaštiel, Zádvorie, Šafárovské, Nadsadie, Široké hore Končia, Lánce, Zlatné, Hájisko, Horný Kamenec, Na Lúčie, Nad cintorínom, Medzilužie, Perisko, Na dlhé, Skalica, Za záhradami, Na Stráži, Do poľa, Na Stráni, Hranice, Skalky, Lúčky od vody, V Dolinke, Do Ilovca, cestný prepust, Na Pleš, Lazce, Na lán, K matke Božej, Pod Sviňankou, Starý majer, Hrby, Nad záhradami, Za chrastie, Nad sadmi, Predné bôrie, Do Stúp, Paseky, Diel a Zadiel, Járky, Malý Šveškovec, Rybník, Cezpolie, Mlynárov jarok, Diel, Za kaštielom, Kapustné záhrady, Podvršie, Pod hŕbkami, Prašivina

Miesto, Žilinská kotlina:, 3 z 17

Dlhé, Nad Včelínom, Pri Bánovej, Pod Úhradom, Dolinky, Dolný vrch, Nadsadisko, Pod dvor, Sadisko, Prielohy, Hrby, Hony, Kopanica, Medzi vodami, Frankovia, Senkovo, Niževsie, Dolný sad, Kamenné, Vyšné kapustniská, Zichovia, Tižinky, Predky, Doliny, Hlboč, Za jamy, Na vŕšku, Remenárka, Kráčiny, Za záhradkami, Do stráňe, Nižnie, Zaháj, Záhumnie, Ohrázka, Na Širokú, Zákluka, Na trojak, Záplotie, Za Chmelincami, Stráne, Za Brezníkom, Na Hámre, Záhony, Brezie, Jelšie, Nadgodie, Biele vŕšky, Brezie, Prieložky, Brezie, Piesky, Povrázky, Záriečie, Brezie, Sedliská, Vrch dolinka, Pod hájom, Nad vápenkou, Zadné zápotočné

Miesto, Žilinská kotlina:, 4 z 17

Pocestie, Proti háju, Lány, Obrazná, Za Pasienčie, Za kaštieľom, Dolné Lúky, Skotňa, Pod Stošínom, Priečky, Za starou vodou, Na Záplotí, Od Gbelian, Lány, Zadný lán, Nadplotie, Hôrky, Skalka, Svetlince, Predná hôrka, Pastorkovo, Tižinka, Zadná hôrka, Chmelisko, Mlynište, Povrázky, Za vrch, Kuneradské horné, Ohrada, Chmelín, Nižný Martišov, Pod Domčicou, Na jamke, Pri bani, Trnovica, Nad studňou, Chrasť, Fľaky, Ku Kaštieľu, Malý žiar, Pod búdou, Kopec, Kozie chrbty, Tarneková, Malý Žiar, Koncom do Haja, Starý háj, Vertelky, Važina, Na lúky, Trstená, Brezie, Banisko, Skalky, Laziská, Rybník, Rovne, Záhumnie, Malý Žiar, Zelená

Miesto, Žilinská kotlina:, 5 z 17

Bukovina, Rovienka, Rovienka, Kovašovská roľa, Bukovina, Pažite, Prielohy, Koncom do Závoza, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Riečica, Dolina, Lány, Od perinskej, Závadske záhumnie, Za vrchlazie, Dolinka, Pod hrubou skalou, Na chotári, Záhumnie, Jama, Dolina do Patúcha, Rajčanek, Kúty, Lejšové, Kostelná, Krieš, Zadubravčie, Hlodek, Žebračinec, Pod Cibulníkom, Škultétske záhumnie, Štvrtce, Predevsie, Jastrabinec, Pod Orechom, Dúbravka, Zakopaničie, Pod vápenice, Pod brehy, Lazec, Vŕšel, Vrch Lazie, Pavlovo, Záplotie, Za Plešom, Snoh, Vartovňa, Záhumnie, Snožky, Tlstá hora, Starý majer, Lejšie, Do dolín, Pod Tlstou horou, Dúžavy, Veľké hony, Kozebová

Miesto, Žilinská kotlina:, 6 z 17

Lazy, Lazy, Kútnica, Pekárske, Podhorie, Za potoky, Zácestie, Hranice - Dovčické, Pod zámkom, Pod Lazy, Dúbravná, Korelnice, Pod Krešie, Huboč, Truchanová, Zapierená, Karolka, Záhrady, Jaty, Lackové, Diely, Za kostolom, Pod Diel, Konštica, Bogdanová, Medzi rybníky, Vojtove, Mútnice, Kadub, Tančekové, Potoky, Sypaniská, Ďurišovská, Hranice - Povrázky, Škultétske záhumnie, Luhy, Trckové, Kúty, Na kútoch, Tŕnie, Vrch Lazy, Jaty, Úhradie, Podrúbanie, Vojtové, Závadske záhumnie, Diel, Šibenice, Hranice - Dúbravy, Za Háj, Niževsie, Španinec, Hájik, Pod Dúbie, Vrch háj, Pohoreniská, Na zadky, Stráň, Dlhé kusy, Jabradné

Miesto, Žilinská kotlina:, 7 z 17

Pod Kopanou, Zábava, Pekárske, Mojbické záhumnie, Lúčivná, Krištofka, Kopana, Pri obrázku, Šalby, Fišerka, Dupná, Mútnice, Bariny, Nad rybníky, Povrázky, Nová, Svitáčovo, Močariny, Kozince, Gedeonova skala, Kríž, Štrbíkovské, Hrebeň, Zámostie, Pod hôrčie, Španica, Straníková, Pod závozie, Za ulicou, Ku krížu, Kobáry, NADSADIE, ZA VLAKOV, POD DUBNNIKOM, Pod vŕšky, Pod farskou, Teplička, Na Odvažie, Kozinec, Malá Straníková, ZA DRIENKAMI, ZADUBNIE A ZAHAJ, Hore koncovky, Kúty, Na vŕšky, Žľaby, Veľká Martoňovica, Malatínec, Za rakytie, Malá Martoňovica, Pod vrchom a lánce, Mlyniská, Záhajčie, Breziny, Za rybník, Bucel, Pod hroble, Medzicestie, Za Lietavskými hájmi, Kopanice

Miesto, Žilinská kotlina:, 8 z 17

Za chrasťou, Hony, Záhumnie, Na jame, ZA LUKOV, Nad poľom, Jamy, Za železnicou, Mlyniská, Potoky, Na lán, Doliny, Žľabina, Háje, Žľabina, Zadné Bôrie, Medzi jamky, Záhumnie, Medzi hroble, Bucel, Záhajčie, Bucel, V jamách, Prútky, Jarčeky, Osada Hrnčiareň, Cez vrch, SISKOVEC, Podevráta, Podbrezie, Dolinka, Za Lietavskými hájmi, Podbrezie, Pod Briežky, Za vrchom, Jarčeky, Medzi lúky, Za jamou, Háje, Pod Briežky, Na vrchu, Pod horou, Pri skotni, Sekanina, Brezičky, Za Nivou, Kotol, Peckovan, Za parkanom, Dielce, Vrchy, Pod hájom, Čákory, Kamenné hony, Za jarčeky, Štamríky, Štafný vŕšok, Za vrchom, Doliny, Bystrice

Miesto, Žilinská kotlina:, 9 z 17

Vrch Hôrka, Dlhé hony, Sedlová, Pod dielom, Burchýbel, Cirkevné horné vŕby, Laziská, Dráhy, Na Stráni, Pod Skalky, Záňov lán, Pod Krchovú, Loncov diel, Do Vápenice, Šipica, Šipice, Za Nivou, Horné piesky, Barankovské lúky, Lipy, Lisnár, Zadné jarky, Orechovec, Na diely, Barankovské brehy, povrázkové piesky, Nadevsie, Zabukovinské, Sandrová, Predovsie nad Bakovci, Ku hájiku, Havranov, Grance, Háj a Nadpolia, Vrch Stráň, Pod Bielkovou medzou, Borovie, Bystrička, Na Holý diel, Predné hony, Na Lopatiny, Draškovce, Pod Osičie, Na stráni, Dúbravy, Barankovské kopce, Lipy, Nad Balcovami, Pod Dúbravku, Do Lietaviek, Medzihorská, Vojteche hôrka, Drieňovica, Dolné Pažitie, Srpová veža, Povrázky, Lány, Kobylia, Na Zadky, Vŕšok

Miesto, Žilinská kotlina:, 10 z 17

Za skalu, Lúžek, Borgy, Panička, Kravársky vŕšok, Medzihorská, Skotňa, Medzi Babinec, Mackové, Jamy, Kamenec, Pod Zabukovinské, Bariny, Záborie, Za Háj, Nollovky, Pod Grúň, Hrádok, Banát, Vápenice, Niže kapustniská, Pod Červenec, Skalka, Vrch skotňa, Za Sviňankou, Na Vrch, Pod Dielom, Na lány, Za Dúbravku, Hlánka, Lakomá hora, Horné Pažitie, Kopanice, Za Dielom, Pod dúbie, Záhumie, Svitková, Hôrka, Podskalie, Zádelie, Vlčica, Háje, Tchorová, Jarky, Pod Chotárom, Chotár, Na Kriváče, Kopánka, Pažite, Jastrabie, Okľžeň, Slnečné skaly, Do Španice, Vrch zadky, Do Hája, Nad brehom, Dolné salašiská, Cigánka, Medzihorská, Brehy

Miesto, Žilinská kotlina:, 11 z 17

Kobylia dolina, Homianske Priečnice, Lúčky, Zadné hony, Záborovčie, Piale vrch, Zádelie, Nad Rybáre, Pred Háj, Nadlánie, Horné salašiská, Poddielie, Kúty, Chotár, Prostredný, Pri rezervári, Poddubie, Kreslo, Doliny, Pod Priesečnou, Stožky, Frankovo, Pod jamou, Ploštiny, Cvrklať, Močiare, Za doliny, Jihličné, Jarky, Nad Peslom, Holý diel, Jankovo Horné, Tižinky horné, Dubiská, Závalky, Dielec, Skotna, Podoker, Predovsie, Preddúbie, Laz, Široká, Príslopok, Nad Jašterovou, Predbukovina, Laz pod Príslopom, Dúbrava, Nad Lejšinami, Záplotie, Zelnička, Jankovo, Košútová, Matejčíkovo, Roven, Jankovo Dolné, Medzi jarky, Dúbravy, Lejšiny, Bačín, Horný diel

Miesto, Žilinská kotlina:, 12 z 17

Ku šípu, Za hlbokým, Modráková, Lazy, Pod Plošinu, Panská záhrada, Matušička, Jašterová, Ivankovo, Chotáre, Zichova lúka, Predovsie, Priečnice, Dielnice, Od Pažite, Hanička dolná, Smrečie lazy, Petinova, Kamenná, Za Slatiny, Brezie, Na jame, Horevsie, Suchá, Židovo, Horné močidlá, Zadrchmanova, Pod Dúbravou, Pod Slatinami, Dĺžavy, Od Belského, Na Rovni, Na honoch, Stará hôrka, Makovisko, Dubná skala, Venclovsky grun, Pri dolnej vode, Dĺžiny, Niva, Zavancinie, Pred Hôrkami, Slatiny, Za chodníkom, Suchá dolina, Vrchy, Dolinky, Na Novinách, Pálenice, Lamač, Záholinčie, Važťanka, Hrady, Pod Obrúbenou, Rybník, Nad Kruhy, Močidlá, Petrunka, Srniak, Veľký háj

Miesto, Žilinská kotlina:, 13 z 17

Zadné Vŕšky, Medzi jarkami, Súhrad, Nivy, Cez jamu, Ostrý vrch, Holý diel, Tri kopce, Španie, Urbárske záhumenie, Kosierky, Klin, Nad žliabkami, Zadný lán, Kopanice, Za bôrom, Za dielom, Pálenica, Doliny, Záhumnice, Vlčia jama, Skalky, Nadávky, Kopanica, Jamy, Slatiny, Starovské Záhumnie, Príhrady, Kopečky, Baranová, Košariská, Adamovec, Prietrž, Hlavy, Nad Jašterovou, Omladníky, Nad smurovčím, Kapustniská, Tŕstie, Barančeky, Kiapeška, Kapustný vŕšok, Za Čerňanský diel, Na Roveň, Konopné lúky, Nad lúkami, Sedlište, Rybníky, Hôrky, Grúň, Pod háj, Záborie, Veľké zeme, Pod Lúčkami, Lánce, Kopanky, Záhumnie, Lúčky, Pelková, Vyševsie

Miesto, Žilinská kotlina:, 14 z 17

Pod Kruhy, Háj, Ogrnište, Malé Lednice, Vrch, Od Bačína, Ohradie, Dlhé Kopanice, Kardošovské Záhumnie, Za mlynie, Srnák, Koňacia a Rúbaň, Končie do hory, Hubeľnice, Rozpadlá kopa, Koncom do potoka, Dielnice, Bubáňové, Rakytov, Hrabie, Sedliská, Úboč, Vyšné lány, Za Hámrom, Na Brezníku, Dubiny, Šťavina, Končie do potoka, Na kúte, Prostredné lány, Nižné lány, Hora nad úbočou, Cez Kráľové, Nad úbočou, Panská roľa, Záhumnie, Zemice, Nad brehom, Pecháčkova, Za dlhým lánom, Panské, Hôrňanka, Lány, Kriváče, Galovec, Doliny, Pod lučiny, Hony, Bližné, Močiare, Mažiar, Zákrižie, Pod dielom, Pod priepasťou, Fľak, Lazy, Paľkovec, Dlapa, Dolinky, Za Pavlovčie

Miesto, Žilinská kotlina:, 15 z 17

Dolinky, Lúčky, Šaloviny, Školská, Dúžava, Vlčkovce, Nad skalie, Koncom do Váhu, Lazy, Ivančenice, Starý kvartír, Nad Lužkom, Hanusová, Hlavy, Medzi jarky, Važtenka, Zájarčie, Žiarce, Vŕšok, Chrástka, Pod Chrípom, Pod lipou, Dolinka, Košariská, Nad slatinami, Za dlapu, Brezné, Kalinovo, Sedliská, Kopaná, Kobylia, Bukovina, Mališ, Na skalách, Pružina, Majer, Za dielie, Za dlapu, Šachetná, Ďurcová, Palúch, Koncom do vrát, Lužek - Dielik, Široké pažite, Na hrebeni, Role pri pieskoch, Nad cestou, Hodoň, Pod stráňou, Zádrienčie, Zadný diel, Ďuronkovo, Nad kopanou, Nadkrižie, Nad Požehou, Kopanice, Býky, Kapustné záhrady, Pred Jazvečie, Lúky

Miesto, Žilinská kotlina:, 16 z 17

Veľký Žiar, Ogronovisko, Štvrtky, Perinská, Milové, Tonkové, Španilán, Rovné, Hrebeň, Samota, Dlhé, Proskovec, Paľkovská, Za hôrkou, Dubové lány, Hlboč, Podhradie od Váhu, Urický grunt, Bažur, Sádecké, Priečnice pod Dubovú, Nad kaštieľom, Čutková, Baranie, Za hrádkom, Dúbrava, Hlboká dolina, Role pri pieskoch, Zadné priečne, Diel, Dráhy, Dlhý lán, Jazvečie, Samostriel, Dávidka, Záhradky, Široké, Jamy, Kopanica, Strelnica, Nadkostolie, Horová, Obrúben, Dolný kút, Čačkovec, Lúčky, Slatina, Role pri pieskoch, Paseky, Pleš, Nad kaštielie, Dolina, Dielnica, Blatnica, Pod Borové, Rudné, Borová, Malé priepasti, Niže dediny, Úrebrie

Miesto, Žilinská kotlina:, 17 z 17

Stošín, Pod Kopanou, Kopanice, Kabátova, Zahorovice, Pod Bôrie, Bartová, Pod kruhom, Nad Brehom, Rybníčky, Vypálená, Pod Kocianom, Lazčeky, Sietna dolina, Kruhy, Háj, Hrádok, Slatina, Pod cintorínom, Za Chrípom, Kováčová, Medze, Závršie, Za medvedincami, Za háje, Basa, Pod Bezinou, Krívačka, Za obrázkom, Dieliky, Rajecké lány, Pred Brezné, Kopce, Valáškov lán, Okrúhle, Orčiešová, Lánce, Priečnice pod Duhovú, Príhrada, Kosová

Podobné, Žilinská kotlina:

2117x turistika, 1502x miesto, 186x strom, 170x orientačný bod, 51x turistické informácie, 47x chranený strom, 38x poľovnícky posed, 31x miesto na piknik, 25x ohnisko, 23x studňa, 13x prístrešok, altánok, 12x orientačná mapa, 10x atrakcia, 5x štôlňa, 3x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.