Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Žilinská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Žilinská kotlina

Miesto v Žilinská kotlina

V Žilinská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinská kotlina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Nový Chlmec, Pri Rajčanke, Depo, Horevažie pod hôrkou, Kňazova Lehota, Záhlodčie, Pod studničky, Podžiarie, Predevsie, Dolinky, Krzienok, Bielisko, Pod Háje, Kňazovica, Lopata, Markovice, Pleš, Nad mlynom, Pri mlynci, Pri mlyne, Kaluže, Lúka, Kostelné, Lán, Lazúr, Skotňa, Bulvár, Kapustná záhrada, Koryto, Panská jabloň, Záchrastie, Horevažie, Zábreh, Poddubie, Grendeľ, Pod Skalkou, Predmestie, Medzi cestami, Zadný lán, Pod majerom, Podstránie, Podchreničie, Zadielie, Mičuchovské, Vinica, Nad hôrkou, Kopanice, Podchraničie, Záhumnie, Zastávek, Nad Šibenicami, Nad mlynom, Rybník, Široké Horekončia, Kopanica, Priečne, Klčoviská, Dielce, Záhrady

Miesto, Žilinská kotlina:, 2 z 17

Pod Dolinkami, Lúčky medzi cestami, Upotočné, Lazy, Noviny, Hlboké, Kaštiel, Pažite, Nadsadie, Šafárovské, Široké hore Končia, Zádvorie, Lánce, Hájisko, Medzilužie, Nad cintorínom, Na Lúčie, Horný Kamenec, Cezpolie, Do Ilovca, Hranice, Na Stráži, Járky, Lúčky od vody, V Dolinke, cestný prepust, Do poľa, Na Pleš, Lazce, Pod Sviňankou, K matke Božej, Predky, Kúty, Na lán, Nad záhradami, Hrby, Za chrastie, Nad sadmi, Skalky, Rybník, Predné bôrie, Diel a Zadiel, Paseky, Malý Šveškovec, Do Stúp, Perisko, Za kaštielom, Kapustné záhrady, Skalica, Zlatné, Na dlhé, Podvršie, Za záhradami, Starý majer, Mlynárov jarok, Pod hŕbkami, Pod Úhradom, Pod dvor, Nadsadisko, Dlhé

Miesto, Žilinská kotlina:, 3 z 17

Nad Včelínom, Sadisko, Dolný vrch, Hony, Niževsie, Zichovia, Kamenné, Medzi vodami, Hrby, Vyšné kapustniská, Bariny, Prašivina, Pri Bánovej, Tižinky, Frankovia, Senkovo, Dolný sad, Doliny, Na vŕšku, Nižnie, Remenárka, Za záhradkami, Hlboč, Zaháj, Kráčiny, Prielohy, Do stráňe, Za jamy, Záhumnie, Ohrázka, Na Širokú, Zákluka, Na trojak, Záplotie, Stráne, Za Chmelincami, Za Brezníkom, Biele vŕšky, Povrázky, Vrch dolinka, Piesky, Nadgodie, Záriečie, Brezie, Prieložky, Na Hámre, Jelšie, Záhony, Pod hájom, Zadné zápotočné, Za Pasienčie, Pocestie, Nad vápenkou, Pod Stošínom, Skotňa, Proti háju, Dolné Lúky, Za kaštieľom, Obrazná, Lány

Miesto, Žilinská kotlina:, 4 z 17

Nadplotie, Zadný lán, Na Záplotí, Lány, Za starou vodou, Skalka, Priečky, Hôrky, Od Gbelian, Predná hôrka, Ohrada, Svetlince, Zadná hôrka, Za vrch, Kuneradské horné, Pastorkovo, Tižinka, Povrázky, Chmelisko, Mlynište, Nižný Martišov, Trnovica, Na jamke, Chmelín, Pri bani, Pod Domčicou, Chrasť, Ku Kaštieľu, Nad studňou, Kopec, Kozie chrbty, Malý žiar, Pod búdou, Tarneková, Koncom do Haja, Vertelky, Starý háj, Važina, Na lúky, Trstená, Banisko, Brezie, Skalky, Laziská, Rybník, Rovne, Koncom do Váhu, Záhradky, Frambor, Pažite, Kovašovská roľa, Koncom do Závoza, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny, Kúr, Riečica, Starý majer, Kúty, Záplotie

Miesto, Žilinská kotlina:, 5 z 17

Záhumnie, Kútnica, Pod brehy, Za Plešom, Jama, Vrch Lazie, Jastrabinec, Škultétske záhumnie, Štvrtce, Dolinka, Žebračinec, Do dolín, Vŕšel, Kozebová, Pod vápenice, Vartovňa, Kostelná, Pekárske, Lazec, Za vrchlazie, Lány, Lejšie, Hlodek, Zadubravčie, Snožky, Dúbravka, Lazy, Pod Orechom, Závadske záhumnie, Pavlovo, Pod Cibulníkom, Dolina, Lejšové, Pod Tlstou horou, Predevsie, Od perinskej, Lazy, Rajčanek, Veľké hony, Zakopaničie, Pod hrubou skalou, Dolina do Patúcha, Krieš, Dúžavy, Truchanová, Zácestie, Hranice - Dovčické, Jabradné, Korelnice, Trckové, Pod Kopanou, Konštica, Krištofka, Vojtové, Kúty, Záhrady, Ďurišovská, Niževsie, Tŕnie, Úhradie

Miesto, Žilinská kotlina:, 6 z 17

Medzi rybníky, Na zadky, Zábava, Kadub, Tančekové, Vojtove, Lackové, Pod Dúbie, Pod zámkom, Pohoreniská, Karolka, Pod Diel, Kopana, Dlhé kusy, Podrúbanie, Šibenice, Pod Krešie, Vrch Lazy, Mojbické záhumnie, Dúbravná, Hranice - Povrázky, Hranice - Dúbravy, Zapierená, Lúčivná, Stráň, Hájik, Luhy, Huboč, Na kútoch, Za Háj, Sypaniská, Bogdanová, Za kostolom, Vrch háj, Potoky, Podhorie, Pod Lazy, Za potoky, Jaty, Španinec, Kríž, Svitáčovo, Pri obrázku, Šalby, Povrázky, Mútnice, Dupná, Nad rybníky, Kozince, Močariny, Nová, Štrbíkovské, Gedeonova skala, Fišerka, Na vŕšky, Malatínec, Kúty, Žľaby, Pod hôrčie, Hore koncovky

Miesto, Žilinská kotlina:, 7 z 17

ZADUBNIE A ZAHAJ, ZA DRIENKAMI, Straníková, Veľká Martoňovica, Španica, Kobáry, ZA VLAKOV, Pod farskou, Za ulicou, Na Odvažie, Teplička, Kozinec, Zámostie, NADSADIE, Ku krížu, Pod vŕšky, Pod závozie, POD DUBNNIKOM, Malá Straníková, Za rakytie, Malá Martoňovica, Bucel, ZA LUKOV, Zadné Bôrie, Breziny, Potoky, Pod vrchom a lánce, Osada Hrnčiareň, Kopanice, Nad poľom, Medzi jamky, Na lán, Mlyniská, V jamách, Na jame, Za chrasťou, Za rybník, Medzicestie, Pod hroble, Žľabina, Prútky, Medzi hroble, Hony, Za železnicou, Jarčeky, Záhumnie, Pri skotni, Sekanina, Pod dielom, Medzi lúky, Vrch Hôrka, Háje, Za jarčeky, Brezičky, Za vrchom, Kamenné hony, Podevráta, Cez vrch, Dielce, Pod Briežky

Miesto, Žilinská kotlina:, 8 z 17

Za parkanom, Doliny, Sedlová, Podbrezie, Za Nivou, Bystrice, Štamríky, Dlhé hony, Burchýbel, SISKOVEC, Za jamou, Záhajčie, Čákory, Dolinka, Kotol, Na vrchu, Pod horou, Za Lietavskými hájmi, Peckovan, Štafný vŕšok, Pod hájom, Zadné jarky, Nadevsie, Šipica, Na Lopatiny, Sandrová, Na stráni, Pod Bielkovou medzou, Lisnár, Predné hony, Šipice, Grance, Barankovské lúky, Pod Krchovú, Pod Skalky, Na diely, Draškovce, Bystrička, Na Holý diel, Pod Osičie, Cirkevné horné vŕby, Na Stráni, Vrch Stráň, Zabukovinské, Dráhy, Horné piesky, Ku hájiku, Predovsie nad Bakovci, Háj a Nadpolia, Havranov, Orechovec, Nad Balcovami, Lipy, Loncov diel, Laziská, Dúbravy, Barankovské brehy, Barankovské kopce, povrázkové piesky, Do Vápenice

Miesto, Žilinská kotlina:, 9 z 17

Záňov lán, Borovie, Pod Dúbravku, Horné Pažitie, Lúžek, Povrázky, Niže kapustniská, Cigánka, Chotár, Za Háj, Panička, Hrádok, Nollovky, Mackové, Banát, Srpová veža, Za skalu, Pod Červenec, Na Kriváče, Do Španice, Pod Grúň, Vápenice, Tchorová, Skotňa, Lakomá hora, Za Sviňankou, Lány, Záhumie, Kopánka, Kopanice, Záborie, Do Lietaviek, Háje, Vrch zadky, Svitková, Podskalie, Dolné Pažitie, Pažite, Hlánka, Kravársky vŕšok, Slnečné skaly, Skalka, Na lány, Dolné salašiská, Medzihorská, Zádelie, Pod dúbie, Medzi Babinec, Nad brehom, Jastrabie, Hôrka, Kobylia, Na Vrch, Za Dúbravku, Medzihorská, Jamy, Vlčica, Na Zadky, Vŕšok, Vrch skotňa

Miesto, Žilinská kotlina:, 10 z 17

Okľžeň, Pod Dielom, Do Hája, Pod Chotárom, Kamenec, Vojteche hôrka, Pod Zabukovinské, Jarky, Drieňovica, Nadlánie, Kreslo, Doliny, Zádelie, Piale vrch, Lúčky, Záborovčie, Zadné hony, Poddielie, Poddubie, Prostredný, Pred Háj, Nad Rybáre, Pri rezervári, Brehy, Chotár, Horné salašiská, Kobylia dolina, Homianske Priečnice, Predbukovina, Pod Priesečnou, Za Slatiny, Dúbravy, Matejčíkovo, Petinova, Brezie, Jankovo Dolné, Zichova lúka, Široká, Kamenná, Lejšiny, Dubiská, Priečnice, Jašterová, Skotna, Záplotie, Jankovo Horné, Smrečie lazy, Dielnice, Pod Plošinu, Stožky, Močiare, Predovsie, Frankovo, Od Pažite, Ploštiny, Zelnička, Laz pod Príslopom, Dúbrava, Hanička dolná, Závalky

Miesto, Žilinská kotlina:, 11 z 17

Laz, Košútová, Nad Peslom, Panská záhrada, Predovsie, Pod jamou, Tižinky horné, Jihličné, Lazy, Horný diel, Nad Jašterovou, Roven, Jarky, Podoker, Preddúbie, Modráková, Bačín, Matušička, Medzi jarky, Jankovo, Nad Lejšinami, Holý diel, Za hlbokým, Chotáre, Cvrklať, Za doliny, Ivankovo, Ku šípu, Baranová, Kosierky, Zadrchmanova, Niva, Suchá dolina, Važťanka, Na Rovni, Kopanice, Príhrady, Kopanica, Nivy, Prietrž, Kopečky, Pálenice, Na Novinách, Močidlá, Za dielom, Cez jamu, Vrchy, Skalky, Zavancinie, Záhumnice, Klin, Hrady, Makovisko, Lamač, Nad smurovčím, Zadné Vŕšky, Za bôrom, Pred Hôrkami, Od Belského, Horné močidlá

Miesto, Žilinská kotlina:, 12 z 17

Súhrad, Vlčia jama, Záholinčie, Hlavy, Nadávky, Na honoch, Pod Slatinami, Suchá, Židovo, Tri kopce, Holý diel, Zadný lán, Rybník, Venclovsky grun, Tŕstie, Dubná skala, Stará hôrka, Kiapeška, Pod Dúbravou, Pod Obrúbenou, Slatiny, Na jame, Veľký háj, Slatiny, Dolinky, Dĺžavy, Doliny, Dĺžiny, Kapustniská, Starovské Záhumnie, Adamovec, Košariská, Španie, Pri dolnej vode, Pálenica, Kapustný vŕšok, Medzi jarkami, Petrunka, Za chodníkom, Barančeky, Nad žliabkami, Urbárske záhumenie, Omladníky, Nad Kruhy, Horevsie, Grúň, Ogrnište, Vrch, Na Roveň, Záhumnie, Pod Lúčkami, Veľké zeme, Malé Lednice, Vyševsie, Pelková, Za Čerňanský diel, Sedlište, Rybníky, Pod Kruhy, Pod háj

Miesto, Žilinská kotlina:, 13 z 17

Od Bačína, Lúčky, Lánce, Nad lúkami, Konopné lúky, Kopanky, Koňacia a Rúbaň, Dlhé Kopanice, Kardošovské Záhumnie, Za mlynie, Srnák, Ohradie, Nižné lány, Koncom do potoka, Vyšné lány, Sedliská, Hubeľnice, Hrabie, Dubiny, Zemice, Nad úbočou, Panská roľa, Končie do potoka, Rozpadlá kopa, Úboč, Rakytov, Končie do hory, Dielnice, Na kúte, Za Hámrom, Na Brezníku, Šťavina, Cez Kráľové, Záhumnie, Bubáňové, Prostredné lány, Hora nad úbočou, Kalinovo, Nad kaštielie, Zahorovice, Dolinka, Pod cintorínom, Štvrtky, Španilán, Za Chrípom, Dolinky, Bližné, Zájarčie, Kopanice, Mališ, Hlboč, Kapustné záhrady, Tonkové, Zadné priečne, Pod lučiny, Pod Chrípom, Pod dielom, Hony, Pred Jazvečie, Čačkovec

Miesto, Žilinská kotlina:, 14 z 17

Sietna dolina, Lazy, Kabátova, Bartová, Hôrňanka, Koncom do vrát, Rybníčky, Lány, Nad skalie, Hanusová, Dubové lány, Hlboká dolina, Kopaná, Za hôrkou, Za obrázkom, Za medvedincami, Paseky, Býky, Samota, Podhradie od Váhu, Pod kruhom, Perinská, Lužek - Dielik, Kriváče, Pod Borové, Za Pavlovčie, Jazvečie, Šachetná, Borová, Úrebrie, Dlapa, Strelnica, Vypálená, Pod Bôrie, Samostriel, Na hrebeni, Za dlhým lánom, Čutková, Pod priepasťou, Kováčová, Kopanica, Galovec, Medzi jarky, Brezné, Nad Brehom, Medze, Lazčeky, Slatina, Malý Žiar, Široké, Doliny, Horová, Dúžava, Dolinky, Hodoň, Lazy, Majer, Mažiar, Slatina, Pod Kopanou

Miesto, Žilinská kotlina:, 15 z 17

Važtenka, Ďurcová, Basa, Malé priepasti, Nadkostolie, Pecháčkova, Pod Bezinou, Pod Kocianom, Pod stráňou, Za dielie, Starý kvartír, Dielnica, Šaloviny, Obrúben, Nad kopanou, Jamy, Rovné, Paľkovská, Žiarce, Urický grunt, Milové, Nad Požehou, Fľak, Nadkrižie, Zákrižie, Hlavy, Palúch, Priečnice pod Dubovú, Panské, Blatnica, Močiare, Nad brehom, Dráhy, Dlhý lán, Za hrádkom, Kopanice, Dávidka, Ďuronkovo, Domčica, Lúčky, Pružina, Lúky, Bažur, Pod lipou, Vlčkovce, Rudné, Nad kaštieľom, Závršie, Za háje, Školská, Sádecké, Pleš, Dlhé, Dúbrava, Nad cestou, Chrástka, Nad Lužkom, Za dlapu, Široké pažite, Kobylia

Miesto, Žilinská kotlina:, 16 z 17

Hrebeň, Proskovec, Vŕšok, Niže dediny, Nad slatinami, Baranie, Stošín, Kruhy, Zádrienčie, Košariská, Ivančenice, Krívačka, Na skalách, Paľkovec, Sedliská, Ogronovisko, Dolina, Dolný kút, Brezovina, Nad Proviesnym, Ovčiarne, Stráňa, Širočiny, Čižná, Horné piesky, Predný diel, Vrchdiel, Horevažie Pri Váhu, Dieliky, Kopec, Doliny, Teheľňa, Za Prašivou, Jazerné, Liesková, Majtánovské zadky, Dielec, Zadné vŕšky, Horná rúbaň, Chrasť, Zájamie, Gašparka, Medzi potoky, Vyše Majera, Horný Šveškovec, Závršie, Koncom do hory, Pod Kopaničkami, Majtánske hony, Záhlbočie, Lazy, Bračkovec, Kruhy, Za riekou, Suľovec, Košina, Prostredné, Kosová, Hruštiny, Jakubov lán

Miesto, Žilinská kotlina:, 17 z 17

Sklady, Hanušová, Medzi potokmi, Za kopcom, Kalina, Pod zámkom, Klin, Bôrové, Pisarová, Skalka, Medzipotočie, Porubské skaly, Záhumnie za Skalkou, Predná Rychlovka, Pri kráľovej, Nad Lípie, Pod Borovou, Dolný Šveškovec, Pod Drienovicou, Pod Cepcovým vŕškom, Šimove vŕšky, Lučice, Lipie, Pod smrekom, Lipovec, Lieskové, Jama, Šarkanová, Na diele, Na skladoch, Horekončie, Pri Podskalkových, Veľké priepasti, Sekaná, Pod Lachov, Richtárska, Nižovsie, Úboč, Príhrada, Pod Skalkou

Podobné, Žilinská kotlina:

2056x turistika, 1391x miesto, 186x strom, 177x orientačný bod, 74x turistické informácie, 47x chranený strom, 40x poľovnícky posed, 33x ohnisko, 31x miesto na piknik, 24x studňa, 19x prístrešok, altánok, 14x atrakcia, 12x orientačná mapa, 5x štôlňa, 2x komín, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.