Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Žilinská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Žilinská kotlina

Miesto v Žilinská kotlina

V Žilinská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Žilinská kotlina:, 1 z 17

Domašínsky meander, Depo, Horevažie, Horevažie pod hôrkou, Lopata, Pleš, Kňazovica, Záhlodčie, Kostelné, Lúka, Lazúr, Skotňa, Krzienok, Dolinky, Bielisko, Kňazova Lehota, Markovice, Nad mlynom, Koryto, Pri mlynci, Pri mlyne, Pod studničky, Podžiarie, Kaluže, Lán, Bulvár, Predevsie, Pod Háje, Kapustná záhrada, Panská jabloň, Záchrastie, Frambor, Nový Chlmec, Pri Rajčanke, Zábreh, Poddubie, Grendeľ, Predmestie, Zadný lán, Medzi cestami, Pod Skalkou, Podstránie, Podchreničie, Pod majerom, Zadielie, Podchraničie, Mičuchovské, Nad hôrkou, Vinica, Kopanice, Nad Šibenicami, Zastávek, Záhumnie, Nad mlynom, Rybník, Kopanica, Klčoviská, Priečne, Dielce, Široké Horekončia

Miesto, Žilinská kotlina:, 2 z 17

Upotočné, Noviny, Hlboké, Pod Dolinkami, Záhrady, Lúčky medzi cestami, Lazy, K matke Božej, Kaštiel, Pažite, Nadsadie, Široké hore Končia, Zádvorie, Zlatné, Malý Šveškovec, Lánce, Hájisko, Medzilužie, Horný Kamenec, Nad cintorínom, Na Lúčie, Skalica, V Dolinke, Na Stráži, Do poľa, Do Ilovca, Lúčky od vody, cestný prepust, Na Pleš, Hranice, Pod Sviňankou, Kúty, Na lán, Lazce, Hrby, Za chrastie, Za záhradami, Pod hŕbkami, Šafárovské, Hrby, Diel a Zadiel, Predné bôrie, Skalky, Rybník, Paseky, Do Stúp, Starý majer, Kapustné záhrady, Kúty, Na dlhé, Perisko, Mlynárov jarok, Za kaštielom, Podvršie, Cezpolie, Sadisko, Pod dvor, Dlhé, Járky, Nad Včelínom

Miesto, Žilinská kotlina:, 3 z 17

Pod Úhradom, Dolný vrch, Nadsadisko, Nad sadmi, Medzi vodami, Hony, Predky, Prašivina, Pri Bánovej, Bariny, Vyšné kapustniská, Niževsie, Dolný sad, Senkovo, Zichovia, Kamenné, Frankovia, Tižinky, Na vŕšku, Nad záhradami, Za záhradkami, Zaháj, Doliny, Nižnie, Za jamy, Kráčiny, Hlboč, Remenárka, Do stráňe, Prielohy, Záhumnie, Ohrázka, Zákluka, Teplička, Na Širokú, Záplotie, Na trojak, Za Chmelincami, Stráne, Za Brezníkom, Jelšie, Nadgodie, Na Hámre, Záriečie, Záhony, Biele vŕšky, Povrázky, Brezie, Piesky, Prieložky, Vrch dolinka, Proti háju, Zadné zápotočné, Za Pasienčie, Dolné Lúky, Pod hájom, Pod Stošínom, Skotňa, Za kaštieľom, Pocestie

Miesto, Žilinská kotlina:, 4 z 17

Nad vápenkou, Obrazná, Lány, Nadplotie, Zadný lán, Od Gbelian, Za starou vodou, Na Záplotí, Lány, Skalka, Priečky, Hôrky, Kuneradské horné, Povrázky, Tižinka, Pastorkovo, Predná hôrka, Chmelisko, Svetlince, Ohrada, Za vrch, Zadná hôrka, Mlynište, Pri bani, Na jamke, Nižný Martišov, Pod Domčicou, Chmelín, Trnovica, Chrasť, Ku Kaštieľu, Nad studňou, Kozie chrbty, Pod búdou, Kopec, Malý žiar, Vertelky, Važina, Starý háj, Koncom do Haja, Na lúky, Trstená, Brezie, Skalky, Banisko, Kopce, Laziská, Pod hájikom, Rovne, Rybník, Tarneková, Koncom do Váhu, Záhradky, Kovašovská roľa, Pažite, Koncom do Závoza, Jelšiny, Tomborovské zábrehy, Dolinky, Predné húštiny

Miesto, Žilinská kotlina:, 5 z 17

Kúr, Riečica, Dolinka, Závadske záhumnie, Lazy, Dolina do Patúcha, Pod brehy, Pavlovo, Za Plešom, Od perinskej, Pod vápenice, Do dolín, Štvrtce, Pod Cibulníkom, Lejšie, Žebračinec, Snožky, Jama, Dolina, Lazy, Vartovňa, Vrch Lazie, Kozebová, Kútnica, Veľké hony, Pod Orechom, Kúty, Dúžavy, Zadubravčie, Pod Tlstou horou, Predevsie, Kostelná, Pod hrubou skalou, Dúbravka, Lazec, Rajčanek, Pekárske, Zakopaničie, Jastrabinec, Lejšové, Lány, Škultétske záhumnie, Krieš, Záplotie, Hlodek, Vŕšel, Záhumnie, Za vrchlazie, Starý majer, Luhy, Na zadky, Tŕnie, Pod Kopanou, Trckové, Pod Diel, Zácestie, Lúčivná, Na kútoch, Za Háj, Jaty

Miesto, Žilinská kotlina:, 6 z 17

Pod Krešie, Podhorie, Za kostolom, Lackové, Úhradie, Vojtové, Konštica, Šibenice, Bogdanová, Vojtove, Ďurišovská, Huboč, Stráň, Medzi rybníky, Potoky, Pod Dúbie, Niževsie, Jabradné, Vrch Lazy, Dlhé kusy, Vrch háj, Zapierená, Tančekové, Záhrady, Hranice - Povrázky, Mojbické záhumnie, Karolka, Hranice - Dúbravy, Korelnice, Dúbravná, Zábava, Za potoky, Kopana, Hranice - Dovčické, Pod zámkom, Sypaniská, Podrúbanie, Hájik, Kúty, Krištofka, Španinec, Pohoreniská, Truchanová, Kadub, Pod Lazy, Kríž, Svitáčovo, Gedeonova skala, Pri obrázku, Močariny, Šalby, Mútnice, Kozince, Nad rybníky, Fišerka, Dupná, Povrázky, Nová, Štrbíkovské, Kobáry

Miesto, Žilinská kotlina:, 7 z 17

Malatínec, ZA DRIENKAMI, Pod vŕšky, Zámostie, Straníková, Žľaby, Na vŕšky, ZADUBNIE A ZAHAJ, Pod farskou, ZA VLAKOV, Ku krížu, Za ulicou, Na Odvažie, Malá Martoňovica, Za rakytie, Pod závozie, Španica, POD DUBNNIKOM, Kozinec, NADSADIE, Veľká Martoňovica, Malá Straníková, Pod hôrčie, Hore koncovky, Zadné Bôrie, Breziny, Prútky, ZA LUKOV, Za rybník, Jarčeky, Medzi jamky, Za chrasťou, Na lán, Osada Hrnčiareň, Žľabina, V jamách, Záhumnie, Kopanice, Medzi hroble, Hony, Za železnicou, Pod hroble, Mlyniská, Nad poľom, Na jame, Pod vrchom a lánce, Medzicestie, Bucel, Potoky, Za vrchom, Pod Briežky, Dielce, Podevráta, Cez vrch, Vrch Hôrka, Doliny, SISKOVEC, Pri skotni, Peckovan, Podbrezie

Miesto, Žilinská kotlina:, 8 z 17

Za parkanom, Na vrchu, Za jamou, Záhajčie, Pod hájom, Dolinka, Kotol, Štafný vŕšok, Za jarčeky, Čákory, Burchýbel, Bystrice, Kamenné hony, Pod dielom, Pod horou, Za Nivou, Háje, Za Lietavskými hájmi, Medzi lúky, Štamríky, Brezičky, Dlhé hony, Sekanina, Sedlová, Barankovské kopce, Cirkevné horné vŕby, Nadevsie, Orechovec, Vrch Stráň, Lipy, Šipica, Barankovské lúky, Lisnár, Záňov lán, povrázkové piesky, Grance, Havranov, Pod Osičie, Na Stráni, Predné hony, Na Holý diel, Pod Krchovú, Loncov diel, Pod Bielkovou medzou, Na diely, Zabukovinské, Háj a Nadpolia, Pod Skalky, Barankovské brehy, Nad Balcovami, Sandrová, Do Vápenice, Šipice, Horné piesky, Predovsie nad Bakovci, Dúbravy, Draškovce, Na stráni, Dráhy, Zadné jarky

Miesto, Žilinská kotlina:, 9 z 17

Pod Dúbravku, Borovie, Laziská, Bystrička, Na Lopatiny, Ku hájiku, Lány, Dolné Pažitie, Pod Grúň, Niže kapustniská, Srpová veža, Pod Červenec, Kopánka, Panička, Svitková, Chotár, Do Hája, Lúžek, Povrázky, Vlčica, Jastrabie, Pažite, Nollovky, Medzihorská, Háje, Tchorová, Zádelie, Kravársky vŕšok, Kopanice, Slnečné skaly, Na lány, Vojteche hôrka, Za Háj, Nad brehom, Pod Chotárom, Pod dúbie, Kamenec, Do Lietaviek, Lakomá hora, Banát, Hlánka, Vrch skotňa, Skotňa, Jarky, Vŕšok, Horné Pažitie, Mackové, Pod Zabukovinské, Záhumie, Vápenice, Cigánka, Na Kriváče, Kobylia, Na Zadky, Za Dúbravku, Pod Dielom, Vrch zadky, Podskalie, Do Španice, Na Vrch

Miesto, Žilinská kotlina:, 10 z 17

Záborie, Hrádok, Dolné salašiská, Skalka, Za Sviňankou, Okľžeň, Hôrka, Za skalu, Jamy, Medzihorská, Medzi Babinec, Drieňovica, Nad Rybáre, Chotár, Kreslo, Zadné hony, Poddielie, Piale vrch, Pri rezervári, Pred Háj, Horné salašiská, Brehy, Prostredný, Kobylia dolina, Lúčky, Záborovčie, Homianske Priečnice, Poddubie, Zádelie, Doliny, Nadlánie, Jankovo, Modráková, Za doliny, Nad Jašterovou, Pod jamou, Cvrklať, Lejšiny, Jihličné, Jašterová, Frankovo, Dúbravy, Priečnice, Panská záhrada, Hanička dolná, Tižinky horné, Dielnice, Jarky, Za hlbokým, Predovsie, Predbukovina, Matušička, Roven, Dúbrava, Košútová, Pod Plošinu, Predovsie, Matejčíkovo, Široká, Závalky

Miesto, Žilinská kotlina:, 11 z 17

Zelnička, Zichova lúka, Horný diel, Pod Priesečnou, Nad Peslom, Laz, Ploštiny, Holý diel, Ku šípu, Podoker, Lazy, Záplotie, Jankovo Dolné, Petinova, Stožky, Laz pod Príslopom, Od Pažite, Za Slatiny, Bačín, Jankovo Horné, Močiare, Brezie, Kamenná, Skotna, Chotáre, Smrečie lazy, Medzi jarky, Ivankovo, Dubiská, Preddúbie, Nad Lejšinami, Od Belského, Záhumnice, Vrchy, Kosierky, Suchá, Veľký háj, Pod Dúbravou, Zadrchmanova, Na jame, Skalky, Nad smurovčím, Nivy, Na Novinách, Hrady, Horné močidlá, Zadné Vŕšky, Barančeky, Niva, Makovisko, Horevsie, Venclovsky grun, Dolinky, Za chodníkom, Slatiny, Petrunka, Španie, Rybník, Zadný lán, Medzi jarkami

Miesto, Žilinská kotlina:, 12 z 17

Doliny, Zavancinie, Za dielom, Urbárske záhumenie, Pálenica, Starovské Záhumnie, Židovo, Prietrž, Na Rovni, Važťanka, Nad Kruhy, Adamovec, Vlčia jama, Slatiny, Kopanice, Pred Hôrkami, Súhrad, Lamač, Dĺžavy, Kiapeška, Omladníky, Kopanica, Močidlá, Stará hôrka, Za bôrom, Tŕstie, Klin, Pri dolnej vode, Baranová, Nad žliabkami, Kapustniská, Na honoch, Košariská, Kopečky, Príhrady, Hlavy, Pod Obrúbenou, Holý diel, Tri kopce, Kapustný vŕšok, Pod Slatinami, Cez jamu, Suchá dolina, Záholinčie, Dubná skala, Pálenice, Dĺžiny, Nadávky, Rybníky, Sedlište, Kopanky, Ogrnište, Lánce, Pelková, Pod Lúčkami, Grúň, Malé Lednice, Lúčky, Na Roveň, Vrch

Miesto, Žilinská kotlina:, 13 z 17

Vyševsie, Za Čerňanský diel, Veľké zeme, Pod háj, Nad lúkami, Záhumnie, Konopné lúky, Od Bačína, Pod Kruhy, Kardošovské Záhumnie, Ohradie, Dlhé Kopanice, Srnák, Koňacia a Rúbaň, Za mlynie, Vyšné lány, Končie do potoka, Úboč, Na Brezníku, Panská roľa, Na kúte, Cez Kráľové, Hrabie, Hubeľnice, Hora nad úbočou, Šťavina, Záhumnie, Koncom do potoka, Dielnice, Nižné lány, Končie do hory, Dubiny, Prostredné lány, Nad úbočou, Rozpadlá kopa, Zemice, Za Hámrom, Sedliská, Rakytov, Bubáňové, Kopanice, Strelnica, Važtenka, Závršie, Dolinka, Pod lučiny, Malý Žiar, Proskovec, Pod lipou, Zádrienčie, Lazčeky, Na skalách, Pod kruhom, Pod dielom, Nad skalie, Galovec, Dráhy, Ďuronkovo, Dolinky, Šachetná

Miesto, Žilinská kotlina:, 14 z 17

Jazvečie, Lazy, Pod Bezinou, Nadkrižie, Paseky, Koncom do vrát, Bližné, Vypálená, Nad kaštieľom, Nad kaštielie, Borová, Rybníčky, Zahorovice, Bažur, Kapustné záhrady, Pecháčkova, Úrebrie, Kruhy, Podhradie od Váhu, Starý kvartír, Šaloviny, Stošín, Milové, Perinská, Močiare, Na hrebeni, Dlhé, Dielnica, Bartová, Medze, Za Chrípom, Nad kopanou, Mažiar, Kalinovo, Pred Jazvečie, Doliny, Hlboká dolina, Urický grunt, Lužek - Dielik, Hrebeň, Nad Požehou, Samota, Kopanice, Palúch, Školská, Hlavy, Nadkostolie, Jamy, Kabátova, Za dlhým lánom, Kopanica, Priečnice pod Dubovú, Dúbrava, Pod stráňou, Široké, Pružina, Zákrižie, Dúžava, Za dlapu, Pod priepasťou

Miesto, Žilinská kotlina:, 15 z 17

Dávidka, Fľak, Ivančenice, Čačkovec, Dolina, Nad cestou, Býky, Pod cintorínom, Hanusová, Nad Brehom, Dolinky, Paľkovská, Štvrtky, Kopaná, Za hôrkou, Ďurcová, Sedliská, Sietna dolina, Dlhý lán, Pod Borové, Medzi jarky, Kriváče, Niže dediny, Nad brehom, Za hrádkom, Dubové lány, Sádecké, Za medvedincami, Mališ, Nad slatinami, Samostriel, Hony, Hlboč, Košariská, Baranie, Dlapa, Rudné, Pleš, Obrúben, Za háje, Pod Kopanou, Chrástka, Paľkovec, Tonkové, Hôrňanka, Lúky, Pod Kocianom, Zadné priečne, Zájarčie, Rovné, Ogronovisko, Za dielie, Španilán, Lány, Majer, Kobylia, Vŕšok, Čutková, Lazy, Panské

Miesto, Žilinská kotlina:, 16 z 17

Pod Chrípom, Za Pavlovčie, Domčica, Horová, Pod Bôrie, Široké pažite, Basa, Brezné, Dolný kút, Slatina, Lúčky, Nad Lužkom, Krívačka, Blatnica, Vlčkovce, Hodoň, Malé priepasti, Za obrázkom, Slatina, Žiarce, Kováčová, Lazište, Janúchovce, Lánce, Javorina, Pod Remenárkou, Pod Skalkou, Pri Podskalkových, Pred Brezné, Jasenie a Košutie, Kuneradské dolné, Zemica, Stráň, Súľovec, Ostrá, Kopec, Dolinky, Pri lipe, Za potôčkami, Uhriňová, Predhorie, Chreničie, Lieskové, Košiare, Nad Lípie, Za Prašivou, Čižná, Horný Šveškovec, Dieliky, Chrenčie, Doliny, Medzi Žiarce, Dolinka, Brezie, Pri kráľovej, Sekaná, Kopánka, Kosová, Veľké priepasti, Hradište

Miesto, Žilinská kotlina:, 17 z 17

Podcestie, Predný lán, Na Hornej zemi, Oriešky, Predná Rychlovka, Završnie, Podbrezová, Jakubov lán, Šimove vŕšky, Rečičky, Urbanov, Zadné pažite, Kalina, Sedlište, Kopánky, Furmanec, Dúbrava, Dolné košariská, Koline, Kosy, Na diele, Záhumnie za Skalkou, Majtánske hony, Širočiny, Pod Chrastie, Predné Dúbravy, Medzi potokmi, Veľký Žiar, Václavovo, Dráhy, Záhlbočie, Okolo skalčia, Dolný Šveškovec, Pred Bôrim, Pod Kanižou a Hájik, Lán, Medzi potoky, Horevažie Pri Váhu, Za hájom, Pisarová

Podobné, Žilinská kotlina:

2058x turistika, 1391x miesto, 187x strom, 177x orientačný bod, 74x turistické informácie, 47x chranený strom, 42x poľovnícky posed, 33x ohnisko, 31x miesto na piknik, 24x studňa, 19x prístrešok, altánok, 14x atrakcia, 12x orientačná mapa, 5x štôlňa, 1x väznica, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Žilinská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zilinska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.